NYHETER

Resultat fra Uravstemning

MEDLEMMENE HAR TALT!!   Derfor tar SAFE lønnsoppgjøret på NR avtalen 2018 til mekling Over 62% av medlemmene på NR sektor avga sin stemme og med det er avstemningen bindene ihht SAFE sine vedtekter. 80% av de som deltok på uravstemningen på resultatet fra NR forhandlingene 2018 valgte å stemme NEI til siste tilbud fra Norges Rederiforbund.

Bli Medlem i SAFE - banner